Danube House, River City

Danube House, River City
Praha
[ 177 ]

realizace 2001–2003
investor RCP Alpha
architekt KPF, A.D.N.S.
typ konstrukce rámové konstrukce, protipožární konstrukce, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Strabag ČR
objem zakázky fasádního pláště 200–249 mil. Kč

Danube House, nová dominanta pražského Karlína, je první stavbou nově vznikající městské čtvrti River City na Rohanském ostrově v Praze. Objekt svým celkovým řešením předjímá charakter této části města a vzhledem ke své exponované poloze je navržen jako dominanta. Na první pohled zaujme svým výrazným tvarem trojúhelníka v půdorysu i v řezu, s ostrým břitem obráceným směrem k městu, a řešením fasád, které tvoří obklad z červeného čínského pískovce a velké prosklené plochy a atypické okenní konstrukce výrazně vertikálního formátu. Na severní a východní straně budovy jsou umístěny kancelářské trakty, které od jihozápadu propojuje hlavní prosklená fasáda monumentálního atria, které je srdcem jak prostorového konceptu, tak nízkoenergetického konceptu tohoto domu. Firma SIPRAL a.s., dodávala pro stavbu Danube House veškeré prosklené fasády, okenní konstrukce, střechu atria, vnitřní interiérovou fasádu kanceláří, konstrukce dveří ad. Z konstrukčního hlediska stojí za pozornost především tři celoprosklené fasády: hlavní jihozápadní, severní a východní fasáda. Všechny mají společné konstrukční i statické principy. Jedná se o fasády zavěšené na systému nerezových tyčových táhel, na nichž jsou vodorovně umístěny nerezové T-profily, které podpírají skleněné tabule ve vodorovných spárách. Pro zasklení všech fasád byla použita izolační, vysoce transparentní low-iron skla. Proti silám větru jsou fasády ztuženy systémem skleněných žeber, která zde fungují jako plnohodnotné nosné prvky. Toto řešení je zcela unikátní a v ČR bylo použito poprvé. Hlavní jihozápadní fasáda atria je nejzajímavější částí celého obvodového pláště budovy. Je zavěšena na konzolách hlavní a sekundární nosné ocelové konstrukce atria, ve vodorovném směru přímo spolupůsobí s ocelovými lávkami a schodišti atria. Skleněná žebra šířky 1 m a délek 3,5–9,6 m dle sklonu střechy svírají s hlavní fasádní plochou úhel cca 114° a jsou přímo součástí fasádní plochy. Vzniká tak 70 m dlouhá a téměř 35 m vysoká prolamovaná skleněná plocha, která se výrazně odráží od klidných ploch okolního pískovcového obkladu. U severní a východní fasády vystupují skleněná žebra z roviny fasády kolmo směrem do interiéru. Nejnáročnější částí projektu bylo vyřešení nezávislých dilatačních pohybů jednotlivých částí konstrukce hlavní fasády, které jsou navíc z různých materiálů. Pro tyto účely firma SIPRAL a.s., navrhla a zrealizovala poměrně složitý systém pevných a posuvných spojů. Z montážního i výrobního hlediska bylo rovněž velmi obtížným úkolem dodržení požadovaných vysokých přesností nerezových i skleněných prvků fasády, které jsou přímo kotveny do atypických styčníků ocelové konstrukce. Vzhledem k zavěšení fasády na pružných konzolách byl pro montáž použit speciální systém předpínání, při kterém došlo k ohnutí konzol a protažení táhel do konečných poloh. V několika cyklech pak byla za použití mnoha speciálně vyvinutých měřicích přípravků upravována poloha všech prvků a teprve takto celkově vyrovnaná a zafixovaná konstrukce byla zasklena. Pro použití skleněných žeber na tomto projektu vyvinula firma SIPRAL a.s., vlastní patentovaný systém, který mimo jiné umožňuje „svrtávat“ skla žeber s okolní konstrukcí přímo na stavbě. Z dalších částí stojí za zmínku především prosklená střecha atria, provedená z typových profilů Schüco FW 60+, připevněných na sekundární nosnou konstrukci střechy. Elegantní konstrukcí je rovněž interiérová fasáda, oddělující vlastní prostor atria od prostoru kanceláří. Zhotovena je ze systému Schüco FW 50+ v barvě stejného odstínu jako venkovní okenní profily. Zajímavostí fasády je použití akustických panelů jako fasádních výplní. Značnou část dodávky firmy SIPRAL a.s., na tuto stavbu představovaly veškeré okenní konstrukce. Vyrobeny jsou ze systémových hliníkových materiálů Schüco Royal S 70 s povrchovou úpravou z práškové vypalované šedočerné barvy. Po celém obvodu jsou okenní konstrukce dotěsněny tepelnou izolací a vodotěsnou fólií. Na oknech jsou osazeny vnější horizontální lamelové žaluzie ovládané elektropohonem s napojením na centrální řídicí systém. Celý mechanismus včetně schránky na žaluzie je ukryt pod kamenným obkladem fasády. Okna na jednotlivých fasádách různých světových stran jsou zasklena skly s odlišnými technickými parametry tak, aby co nejlépe splňovala požadavky na nízkoenergetický provoz celého objektu.