Hotel Boscolo

Hotel Boscolo
Praha
[ 185 ]

realizace 2002–2003
investor AGAGA
architekt DAM architekti
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště
typ stavby hotel
generální dodavatel PSJ holding
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Při rekonstrukci a dostavbě zchátralého objektu neorenesanční budovy bývalé Hypoteční banky na Senovážném náměstí na luxusní hotel italského řetězce Boscolo byl Sipral dodavatelem atypických skleněných konstrukcí, atypických ocelových konstrukcí, velkorozměrové pozlacené vstupní markýzy a několika menších markýz vedlejších vstupů. Celá zakázka byla specifická náročností na vysokou kvalitu detailů a přesnost provedení. Realizace získala ocenění Stavba roku 2004.Sipral na objektu realizoval 1167 m2 předsazené skleněné terčové fasády s vypalovaným grafickým potiskem před novým dvorním křídlem hotelu. Jednoduchá kalená skla o tl. 12 mm jsou uchycena do bodových nerezových terčů, zapuštěných ve vrtaných otvorech, a předsunuta před líc výplní otvorů objektu o 0,6 m. Vzhledem k mimořádně velkému rozměru skel – 4,15 x 1,64 m – a potřebě celoplošných sít bylo zadání na samé hranici současných technologických možností: přes veškerou péči při výrobě, která probíhala mimo ČR, vykazovaly potisky na okrajích skel nepřesnosti. Výroba skel byla navíc obtížná i díky požadavku architektů na velkou různorodost potisků. Každé z osmice skel mělo jiný potisk, neboť právě z 8 skel s rozdílným motivem listoví se skládal každý „strom“ iluzorního „lesíku“ = český překlad italského slova „boscolo“.Sipral byl také dodavatelem atypické ocelové konstrukce nového vstupu do kongresového centra včetně polostrukturální fasády vstupu a zádveří. Nová vstupní hala kongresového centra o půdorysných rozměrech 15 x 6,5 m a s atikou ve výšce 5,3 m se nachází vedle staré symetrické budovy a odděluje svými skleněnými fasádami ulici od východního dvora. Slouží současně jako bezbariérový vstup do hotelu. Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří monolitická deska o tl. 0,25 m, nesená ocelovými sloupy ze svařovaných ocelových uzavřených profilů a ocelovými spojitými průvlaky. Čelní a zadní fasáda vstupu je strukturální s izolačními dvojskly opatřenými grafickým potiskem listoví, se vstupními lineárními posuvnými dveřmi a únikovými dveřmi. Před čelní fasádou bylo realizováno celoskleněné zádveří s automatickými posuvnými dveřmi.Největší výzvou na zakázce hotelu Boscolo byla realizace pozlacené markýzy s půdorysnými rozměry 7,6 x 10,6 m nad vstupem dokongresového centra. Markýza je uchycena pouze ve dvou bodech, částečně překrývá střechu vstupní haly v délce 3,7 m, zbylých 6,9 m konstrukce je vykonzolováno před líc fasády. Největším technickým problémem bylo splnit požadavek 100% rovinnosti plechového podhledu navařeného na nosnou ocelovou konstrukci tak, aby následné pozlacení plechů nevykazovalo žádné deformace. Plechy o tl. 6 mm s laserem prořezanými otvory 8 x 3 cm, kterými přes markýzu procházejí paprsky světla, musely být přímo na staveništi speciálním způsobem přivařeny k nosné ocelové konstrukci, přebroušeny a připraveny na pozlacování. Celá markýza vážila úctyhodných 11 tun a její otočení a osazení na místo bylo provedeno dvěma jeřáby. Pozlacení 73 m2 markýzy 24karátovým plátkovým zlatem, které probíhalo v mrazivých lednových dnech, se úspěšně chopil český subdodavatel, který využil své zkušenosti získané z pozlacování interiérů v Abu Dhabi.