Lighthouse

Lighthouse
Praha
[ 193 ]

realizace 2003–2004
investor Lighthouse Vltava Waterfront Towers
architekt Moshe Tzur Architects
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, rámové konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Strabag
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Komplex administrativních budov Lighthouse (Maják) se nachází na levém břehu Vltavy, na pravém předpolí libeňského mostu. Spolu s protější výškovou budovou bývalého PZO Kovo (1974–1977) vytváří novou dominantní vstupní bránu do Holešovic a rozsáhlého rozvojového území libeňského přístavu.Sipral byl komplexním dodavatelem obvodového pláště celého komplexu, který se skládá ze dvou vzájemně propojených věží (A1 a A2) a čtyřpodlažní podnože (B). Objekty jsou spojeny čtyřpodlažním podzemním parkovištěm. Parkoviště vyrovnává spád terénu k řece a zároveň je součástí protipovodňové ochrany objektu. Nosnou konstrukci všech tří částí stavby tvoří železobetonový monolitický skelet, ve tvarově složitějších částech věží jsou předepínané stropy a sloupy.Vysoké nároky na technické řešení, výrobu i montáž byly kladeny především při realizaci fasád obou věží. Věž A1 je specifická prosklenou fasádou s diagonálně ustupujícími podlažími v horních patrech, která připomínají šupiny ryby. Odskok šupin je od 25 do 90 cm a vytváří v některých místech fasády malé terasy. Věž A2 je specifická parabolicky prohnutou východní fasádou. Její jižní a severní fasáda je tvořena pásovými okny, kombinovanými s hliníkovým lamelovým obkladem. Věže byly opláštěny pomocí modulů vyrobených ze zákaznických profilů Schüco. V částech s pásovými okny a na objektu B byl použit rámový systém Schüco RS65. Na střeše věže A2 jsou ustupující podlaží opláštěna rastrovou fasádou Schüco FW50 a ukončena ocelovou konstrukcí střechy, která je vykonzolována 3 m před hranu prohnuté fasády a opláštěna kompozitními deskami. Technicky nejobtížnější bylo řešení odskoků věže A1. Byly realizovány pomocí zdvojených modulů, zasklených dvěma dvojskly. Tyto moduly přecházejí v místech teras do jednoduchého zasklení a plní funkci zábradlí. V horní části všech tzv. atikových modulů jsou osazena světla. Ta při nočním osvětlení budovy osvětlují linie diagonál šupin. Součástí dodávky Sipralu na tuto stavbu byly rovněž výkladce, obklady vnitřních parapetů a veškeré interiérové stínicí konstrukce.