Sazka Arena

Sazka Arena
Praha
[ 195 ]

realizace 2003–2004
investor Best sport
architekt ATIP
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, bodová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby veřejná
generální dodavatel Skanska
objem zakázky fasádního pláště 150–199 mil. Kč

Sazka Arena, dějiště Mistrovství světa v hokeji 2004, je prvním realizovaným projektem z 16ha víceúčelového zábavního a komerčního centra Zelený ostrov, které mění tvář pražských Vysočan. Její výstavba probíhala od projektu po realizaci ve velmi krátké lhůtě a pod drobnohledem široké veřejnosti. Sipral byl komplexním dodavatelem opláštění této prestižní stavby, která byla oceněna jako Stavba roku 2004.Sazka Arenu tvoří tzv. Velká a Malá aréna o celkovém objemu 900 000 m3 a kapacitě 18 000 míst. Konstrukcí Velké arény je sedmipodlažní železobetonový skelet kruhového půdorysu, který je zastřešen originální a oceněnou konstrukcí střechy – kopulí tvaru kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9,3 m. Nosná konstrukce střechy je navržena v radiálním systému vazníků s táhlem (celkově 36 paprsků), které se v centrální části stýkají na středním kruhovém tubusu. Malá aréna, využívaná jako tréninková plocha a zázemí mistrovství, je ortogonální, částečně zapuštěný, čtyřpodlažní železobetonový skelet, zastřešený ocelovou konstrukcí válcového tvaru o rozpětí 36 m, délce 61 m a vzepětí oblouku 7,35 m. Všechna konstrukční řešení subdodavatelů byla na stavbě haly optimalizována tak, aby se co nejvíce zkrátila doba montáže subdodávek. Sipral z tohoto důvodu navrhl prosklený vnější plášť polygonálního prstence Velké arény o výšce 11,5 m jako velkoformátovou modulovou fasádu ze dvou řad modulů zavěšených na horní ocelové nosné konstrukci. Větší moduly měly rozměr 6,5 x 2,25 m a vážily 550 kg; menší moduly vážily cca 300 kg při rozměru 4,5 x 2,25 m. Moduly se spojily, vyrovnaly a poté byl spodní modul uvolněn z vynášecí ocelové konstrukce tak, aby mohly obě řady dilatovat společně. Celkem se prstenec vnějšího pláště haly skládal z 420 ks modulů. Jejich kompletace z důvodu velkých rozměrů modulů probíhala asi 100 m od staveniště ve staré hale bývalé ČKD, kterou si Sipral pro tuto zakázku pronajal. Toto rozhodnutí mělo mnoho výhod od vytvoření meziskladu, který eliminoval potřebu průjezdů Prahou velkými nákladními auty a v dopravní špičce, až po vytvoření kvalitního zařízení staveniště a zázemí pro zaměstnance. Přestože celkové termíny realizace stavby byly krátké a náročné, montáž samotného opláštění probíhala klidně a postupně podle jednotlivých etap stavební připravenosti. Montáž modulů prstence byla zahájena v srpnu 2003 a objekt uzavřen v listopadu 2003. Součástí dodávky Sipralu byly rastrové fasády přízemí a únikových schodišť včetně vstupní jižní obloukové fasády, veškeré fasádní kamenné obklady a rozsáhlé plochy alucobondového opláštění, atik a podhledů obou objektů. Součástí dodávky bylo i 130 vstupních a únikových dveří, z nichž 100 se nachází v prostoru spodního prstence a s velkými nároky na výškovou přesnost jejich osazení. Technicky zajímavé bylo opláštění proskleného zastřešení ocelové konstrukce válcové střechy Malé arény o celkové ploše 2500 m2. Toto bylo řešeno pomocí čirých a smaltovaných skel, kosočtvercových rovinných segmentů o formátu 2,25 x 1,25 m. Modulové fasády Sazka Areny byly realizovány pomocí zakázkových profilů Hueck, ostatní fasády pomocí systémových profilů Schüco.