Business Technology Park 01, 03, 05

Business Technology Park 01, 03, 05
Praha
[ 196 ]

realizace 2003
investor AIG/Lincoln
architekt Cigler Marani Architects
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, dvojitá fasáda, rastrová fasáda, modulová fasáda, strukturální fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Porr
objem zakázky fasádního pláště 150–199 mil. Kč

Business Technology Park (BTP) Praha je výjimečný komplex dvanácti budov, který je kromě architektury zajímavý i výrazným využitím modulových fasád, za jejichž realizací stojí Sipral a.s. V průběhu realizace se Sipral musel vypořádat s nejrůznějšími problémy, s představami investora i architekta, výsledkem je však projekt s největším počtem modulových fasád v ČR s osobitým rukopisem jejich tvůrců.

Business Technology Park 01, 03, 05

Na projektu BTP najdeme prozatím více než 60 000 m2 konstrukcí. Nejvyšší zastoupení – 45 000 m2, přitom tvoří modulové fasády. Jejich základním stavebním prvkem je prosklený modul o rozměrech 1,5 × 3,9 m zasklený izolačním dvojsklem s vnějším sklem StoprayElite. Jednotlivé moduly byly kompletovány přímo ve výrobě a montovány na staveništi za pomoci mobilního jeřábu. Na prvních budovách celého komplexu se na začátku montovalo 50 m2 fasády denně. Díky kompletaci fasádních dílců přímo ve výrobě, úpravou technologických postupů, logistiky a eliminací potřeby stavět lešení se postupně podařilo dosáhnout průměrného denního výkonu 25 až 40 modulů denně, což představuje 150 až 250 m2 hotové fasády. Při takovéto rychlosti montáže nám trvalo uzavřít skelet každé ze stavěných budov v průměru za čtyři až šest týdnů. Výroba modulů mimo staveniště a kontrola ve výrobě přitom kromě rychlejší montáže významně zvýšila kvalitu dodávaných konstrukcí a eliminovala závady na dodávaných modulech. Kromě modulových fasád byly na projektu BTP realizována i kombinace rastrové fasády s předsazenou OK se skleněnými horizontálně orientovanými lamelami.

Business Technology Park 01, 03, 05

Nepřehlédnutelným prvkem projektu BTP jsou takzvané Datové stěny, které tvoří jakousi předsazenou ochranu samotným fasádám u budov přikloněných k dálnici D1. Od samotné modulové fasády jsou vzdáleny 3,5 m a meziprostor je vyplněn speciální odrůdou australského vína, které je typické svým bujným porostem.

Nosná ocelová konstrukce Datových stěn je opláštěna skly o rozměrech 3 × 1,3 m. Skla jsou držena nerezovými terči, které jsou k nosné konstrukci kotveny speciálními ocelovými tvarovými kotvami. Skla byla použita kalená typu Diamant tl. 12 mm. Zastřešení prostoru za Datovou stěnou je řešeno jako kombinace průhledné a neprůhledné plochy. Provětrávání celého prostoru zajišťuje systém klapek ovládaných elektromotory propojenými se systémem elektronické regulace. U datových stěn byl kladen obzvláště velký důraz na přesnost montáže. Designovou lahůdkou je jejich noční barevné podsvícení.

Nedílnou součástí budov komplexu BTP jsou prosklené střechy. Tvoří je převážně bezpečnostní vrstvené sklo tl. 18 mm, vnější sklo je vždy kalené a další vrstvy jsou buď čiré, nebo s potiskem. Zasklení je podle umístění řešeno jako tepelně neizolované, v některých částech jsou použita izolační dvojskla. Celá střešní konstrukce je ocelová. Nosné ocelové konstrukce střech byly nejprve usazovány na své pozice za použití prostorového lešení a mechanizace. Práce se zrychlily díky uzpůsobení montážního postupu, tak že montáž střešní konstrukce proběhla ještě na zemi a na finální pozice byla jako celek osazena pomocí jeřábu.

Snadnou údržbu všech střešních skleněných konstrukcí umožňuje přístupový systém ROSTEK, který je aplikován na celou šířku prosklení a díky elektromotorům a hliníkovým kolejnicím umožňuje údržbu celé plochy.