City Point

City Point
Praha
[ 198 ]

realizace 2003–2004
investor SPV Point
architekt Richard Meier & Partners Architects
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Pětipodlažní objekt City Point stojí na pražské pankrácké pláni a podle tvůrce návrhu, předního amerického architekta Richarda Meiera, má být „krásnou malou sestrou“ sousedícího „velkého bratra“ – budovy Českého rozhlasu.City Point vznikl razantní rekonstrukcí a dostavbou původní stavby ze 70. let. Budovu tvoří dva samostatné objekty. Z konstrukčního hlediska jde o železobetonové skelety, které jsou propojeny ocelovými příhradovými nosníky. Požadavkem uživatele bylo zachování provozu po celou dobu rekonstrukce. Veškeré stavební práce tedy probíhaly za plného provozu a přechod do rekonstruovaných prostor se poté uskutečnil ve velmi krátkém čase.Sipral realizoval komplexní dodávku opláštění budovy. Snaha naplnit požadavky architektů vedla k vývoji a výrobě zcela nových fasádních prvků. Na prosklené části fasády se osazovaly moduly o velikosti 3,75 x 4,4 m, které byly v době realizace největšími moduly vyrobenými na území České republiky. Hliníkové profily specifické šířky pro ně vyrobila společnost Schüco a moduly působí velice subtilním dojmem, což bylo jedním z mnoha požadavků architekta.Provětrávaná část opláštění budovy je tvořena masivními hliníkovými obklady o velikosti 3,75 x 1,25 m a o tloušťce 4 mm. Architekt požadoval šířku spáry mezi jednotlivými obklady 10 mm bez viditelných spojovacích prvků. Sipral k tomuto účelu vyvinul vlastní atypické řešení kotvení. Požadavek architekta na dodržení desetimilimetrové spáry se týkal i celého opláštění a to se při tvarové různorodosti nosné konstrukce, rozmanitosti materiálů a jejich rozdílné teplotní roztažnosti stalo velkou výzvou a zkouškou dovedností Sipralu.Mezi menší, ale stejně technicky náročné součásti dodávky, patřily například markýzy ze čtyř milimetrů tlustého hliníkového eloxovaného plechu, celoskleněný karusel u hlavního vstupu, protipožární interiérové a exteriérové konstrukce, obklady atik a velký objem fasádních zateplených obkladů. Hornímu podlaží domu dominuje další konstrukce Sipralu – prosklený světlík, který je architektonicky řešen s ohledem na budoucí pohledy z okolních výškových budov.