cz en fr
Česká spořitelna Česká spořitelna Česká spořitelna
55
Česká spořitelna
Česká Lípa
realizace 1995
investor Česká spořitelna
generální dodavatel Průmstav
typ konstrukce strukturální fasáda, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V průběhu roku 1995 proběhla dostavba sídla krajské pobočky České spořitelny v České Lípě. Na tomto projektu se Sipral podílel dodávkou prosklených konstrukcí, oken a dveří. Všechny prosklené konstrukce tohoto projektu, pergola nad hlavním vstupem, střešní světlík tvaru kupole i střešní světlíky nad schodištěm, byly svým způsobem atypické, a proto představují nejzajímavější část dodávky.

Pergola nad hlavním vstupem do Spořitelny je tvořena osmi vazníky z lakovaných hliníkových profilů vzájemně rozepřených příčníky. Celá konstrukce je zavěšena pomocí nerez lan a kotvena na zděnou konstrukci stavby, kde je vytvořen odvodňovací žlab. Oblouková konstrukce je opatřena krytinou z polykarbonátu tloušťky 6mm.

Střešní světlík ve tvaru kupole se nachází nad centrálním točitým schodištěm a tvoří zastřešení v úrovni 3. NP. Průměr celé konstrukce tvaru polygonu z lakovaných hliníkových profilů činí 12000mm. Celá konstrukce se skládá ze tří hlavních částí: ocelového límce a kotevních desek, samotné hliníkové kupole a konečně jejího zasklení.

Hliníková kupole je vsazena do ocelového obvodového límce, který je kotven do zděné konstrukce budovy a spočívá na kotevních deskách umožňujících dilatační posuny. Celkem je tvořen 16 montážními díly, které byly po osazení a vyrovnání svařeny přímo na místě.

Konstrukce hliníkové kupole se skládá z 16 hlavních páteřových poledníků svrtaných ve vrcholu dvěma vodorovnými plechy (rozetou). Tyto poledníky jsou spojeny rovnoběžkami, na které jsou v polovině jejich délky připojeny mezipoledníky. Kupole je zasklena tepelně izolačními dvojskly tl.24mm, vnější sklo je typ STOPSOL 6mm, vnitřní sklo je lepené 2x3mm CONNEX. Celkem 8 typů skleněných tabulí je strukturálně lepeno na konstrukci, spáry jsou pak rovněž zatmeleny. Po obvodu konstrukce je vytvořen žlábek pro odvod dešťové vody a odvodnění konstrukce.

Dva střešní světlíky o velikosti 3500 x 5860 mm umístěné nad schodištěm mají obloukový tvar vyskládaný ze segmentů, přičemž výška oblouku činí 700mm. Hliníkovou konstrukci tvoří 6 rámových nosníků, které jsou navzájem propojeny kloubově připojenými příčkami, paty rámů jsou kotveny do kotevních nosníků přišroubovaných pomocí hmoždinek k betonovému límci stavby. Strukturální zasklení tvoří izolační dvojskla tloušťky 24mm: vnější sklo STOPSOL SUPERSILVER GREEN 6mm, reflexní v pozici 1, vnitřní sklo CONNEX 6mm.