cz en fr
Archiv hl. m. Prahy Archiv hl. m. Prahy
84
Archiv hl. m. Prahy
realizace 1996–1997
generální dodavatel Pozemní stavby Zlín
typ konstrukce vnější obklady
typ stavby veřejná
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Skutečnost, že novostavba budovy Archivu hl. m. Prahy byla v roce 1994 umístěna v sousedství Státního ústředního archivu a Státního oblastního archivu v Praze 4 – Chodově, dala v této oblasti vzniknout ojedinělému archivnímu areálu.

Výšková budova bez oken, tzv. depotní blok, má třináct nadzemních a jedno podzemní podlaží. Na každém patře jsou čtyři sály, v nichž jsou uložené archiválie. V přízemí depotního bloku lze navštívit vestibul, studovnu, konferenční sál pro přednášky nebo stálou expozici o dějinách a současnosti archivu.

Na jižní stěnu tohoto depotního bloku navazuje stejně vysoký obslužný objekt s výtahy, strojovnami vzduchotechniky, stabilním hasicím zařízením a místnostmi, kde se odborně zpracovávají archiválie. Při pohledu z jakékoli strany budovy výrazně dominují této jihovýchodní pražské čtvrti.

Zdánlivě strohý architektonický návrh budovy odráží jeho funkci a má symbolicky vyjadřovat trvalost, čistotu a odolnost vůči módním trendům - stejně jako historická fakta obsažená v archivních dokumentech. Fasádu tvoří kombinace dvou odstínů šedé žuly: španělská žula Rosa Vilar s růžovým nádechem v leštěném a matném zpracování a žula výraznější šedé barvy z moravského Mrákotína. Střízlivý vzhled kamenné fasády oživují okna a prosklené fasády osazené v jasně červené konstrukci.

Dodávkou Sipralu byla modrá část fasádního obkladu, na které jsou žulové dlaždice nahrazeny deskami modrého smaltovaného skla. Nepravidelné přechodové tvary skel byly zaměřovány na místě a skla byla vyráběna podle sololitových šablon. K upevnění desek z jednoduchého kaleného skla byl použit kotevní rastr původního obkladu s nanýtovanými držáky skel. Do jednotné kompaktní plochy tak byl na výškových částech budovy vložen nepravidelně zvlněný modrý pás běžící kolem celého objektu, čímž byla jednotná masy opticky rozbita a vznikl zajímavý a výrazný prvek.

www.ahmp.cz/index.html?mid=35&wstyle=0&page