cz en fr
Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu
105
Letiště Praha Ruzyně - věž řízení letového provozu
Praha
realizace 1997–1998
investor Řízení letového provozu ČR
generální dodavatel Metrostav
typ konstrukce atypické konstrukce
typ stavby administrativní
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Zvýšené požadavky na provoz mezinárodního letiště v Praze Ruzyni a výstavba nové odbavovací haly si vyžádaly zvýšení a modernizaci stávajícího dispečinku řízení letového provozu. Stará věž s kopulí radaru již nevyhovovala nárokům na efektivitu a bezpečnost provozu.Budova, na níž je věž postavena, má železobetonový skelet s centrální výtahovou šachtou. Do této šachty byla ukotvena ocelová prostorová konstrukce skeletu nové věže, který byl svařen a jako celek vyzdvižen a usazen nad starou věží. Konstrukce nové věže je dvoupodlažní, v horním patře je zvýšené pódium pro pět pracovišť dispečerů, v dolním patře je sociální zázemí, kuřárna a odpočinková místnost. Na střeše je umístěn nový horizontální otočný radar.Plášť věže je ze sendvičových desek Reynobond ve dvou barevných odstínech, které kryjí tepelnou a akustickou izolaci. Prosklení místnosti dispečerů tvoří atypická polygonální konstrukce, jež splňuje všechny náročné požadavky na užitné vlastnosti a klimatické podmínky.Na nosné prvky prosklení svařené z nerezové pásoviny je uchycen zasklívací systém Schüco SK 60V, který je otočený lištami do interiéru. Tuto úpravu si vyžádala technologie montáže a zasklení. Spodní patro je částečně obložené sendvičovými deskami a prosklené stejným systémem jako patro horní.Skla, vzhledem ke své hmotnosti a možnosti případné výměny, jsou osazena zevnitř a splňují požadavky jak na index zvukové neprůzvučnosti Rw=51dB, tak současně i na součinitel prostupu tepla k=1,36 W/m2K. U skel je také splněn požadavek na nízkou vnitřní reflexi, která je v tomto případě 8%, aby tak vyhověla dokonalému průhledu na letištní plochu. Vnější strana skla je upravena technologií Clearsheet pro snížení špinivosti a smáčivosti skel.