cz en fr
Corso Karlín Corso Karlín Corso Karlín
159
Corso Karlín
Praha
realizace 1999–2000
investor Immobilia
generální dodavatel Metrostav, divize 9
architekt Taller de Arquitectura / Sdružení atelierů Atrea + Qarta
typ konstrukce dvojitá fasáda, rastrová fasáda, strukturální fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Administrativní budova Corso Karlín vznikla rekonstrukcí a dostavbou bývalé haly ČKD. Architektonickým záměrem bylo zachovat původní klasicizující štít do ulice Křižíkovy spolu s masivním obvodovým zdivem a doplnit jej odlehčenou dvoupatrovou nástavbou s dvojitou fasádou. A právě realizace této fasády byla předmětem dodávky Sipralu.Dvojitá fasáda má dominantní vnější plášť, který tvoří zasklení o ploše více než 4000 m2. Jeho základním nosným prvkem jsou bodové úchyty (navržené architektem Ricardo Bofillem), spojené s ocelovou trubkovou konstrukcí. Tyto úchyty nesou tvrzená skla tloušťky 12 mm s vrtanými a zahloubenými otvory. Vnitřní fasádní plášť se skládá z meziokenních pilířů a pevného zasklení izolačním dvojsklem s nízkou reflexí. Prostor mezi oběma fasádami je z důvodu možnosti čistění navržen jako průchozí o šířce 700 mm.Dvojitá fasáda je vybavena elektricky ovládanými ventilačními skleněnými klapkami, které jsou umístěny v její dolní části a v atikách. V letním období je odvedením přehřátého vzduchu umožněno provětrávání fasády, v zimě jsou klapky uzavřeny a fasáda přispívá k tepelné izolaci objektu a úspoře energie na vytápění. V prostoru mezi fasádami jsou instalovány elektricky ovládané rolety, které umožňují zastínění vnitřní fasády a snížení tepelných zisků od slunečního záření. Stupeň stínění je proměnný v závislosti na denní době a intenzitě osvětlení. Ovládání větracích klapek a stínění je napojeno na společný řídící systém, který vzájemně slaďuje oba režimy. Neméně důležitou součástí systému budovy je klimatizace, která aktivně reaguje na měnící se vlastnosti fasády. Jedná se tedy o tzv. „inteligentní“ fasádu.Každá budova s dvojitou fasádou s přirozeně odvětrávaným meziprostorem tvoří spolu s aktivními stínícími prvky komplexní systém s mnoha proměnnými veličinami. Pro zjištění chování tohoto systému v různých podmínkách byl Sipralem vypracován simulační počítačový model a odborná studie, posuzující funkci dvojité fasády v nejexponovanějším letním období z energetického a tepelného hlediska. Za předpokladů, které jsou ve studii specifikovány, bylo např. vypočteno, že použití systému aktivního stínění a ovládání klapek může při extrémních podmínkách přinést snížení výkonu klimatizace až o 46 %. Lze tedy říci, že správně navržená dvojitá fasáda má obecně pozitivní vliv na celkovou energetickou bilanci budovy a na zajištění optimálních pracovních podmínek uvnitř budovy.Součástí dodávky Sipralu na této stavbě bylo i provedení vnitřního celoskleněného atria a proskleného štítu, jehož izolační dvojsklo je také řešeno jako bodově uchycená fasáda.