Vertikální obkladové prvky postupně oživují fasádu AFI Vokovice

Vertikální obkladové prvky postupně oživují fasádu AFI Vokovice

19. ledna 2018 – Počátkem prosince probíhala montáž modulové fasády na objektu B kancelářské budovy AFI Vokovice. V těchto dnech se na stejné budově začíná osazovat obložení, které tvoří složité trojrozměrné prvky ve zlatém odstínu.


„Předvýrobu modulové fasády jsme zajistili v našem výrobně logistickém centru v Jirnech, kde můžeme v kontrolovaném prostředí kompletovat až 250 metrů čtverečních modulové fasády denně. Testovací stěna v sídle firmy na Praze 10 posloužila k realizaci nárazových testů nejen fasádního systému, ale i obkladových prvků, jejichž tvarová členitost a nadstandardní rozměry vyžadují jistou obezřetnost při nastavení výrobních, manipulačních i montážních postupů,“ říká vedoucí projektu Ing. arch. Josef Kautský a doplňuje: „Díky pečlivé přípravě projektu a dobré koordinaci napříč celým projektovým týmem můžeme nejen dodat dílo v nadstandardní kvalitě, ale také v souladu s nastaveným harmonogramem a individuálními požadavky klienta.“


Dokončení projektu a předání díla do užívání se předpokládá v létě 2018. Pro budoucí uživatele bude interiér budov jistě neméně atraktivní než již dnes zřejmé výrazné vnější obložení.

Foto pro Sipral: Dalibor Tichý