Inovace v oblasti fasádních konstrukcí Sipral ve francouzském tisku

Inovace v oblasti fasádních konstrukcí Sipral ve francouzském tisku

Měsíčník Stavební technické listy je francouzské periodikum, v němž se prezentují nově realizované projekty, technické inovace ve stavebnictví, pokrok v oblasti výzkumu a vývoje, nové materiály, výrobní a montážní postupy.


Závěrem každého roku časopis také rekapituluje projekty, které v důsledku požadavků francouzské legislativy musely podstoupit náročný certifikační proces ATEx. Titulním projektem se v loňském prosincovém čísle stala Arena Nanterre, na které Sipral pracuje od roku 2014. Certifikace nestandardního technického řešení spočívala v úzké spolupráci se stavebním vědecko-technickým institutem CSTB a v realizaci řady nestandardních testů a zkoušek pod dohledem francouzského Technického kontrolního úřadu. Více podrobností naleznete již brzy v překladu celého publikovaného článku.