Právě jsme dokončili montáž posledních prosklených shellů

Právě jsme dokončili montáž posledních prosklených shellů

Poslední kusy prosklených shellů byly osazeny na fasády administrativních prostor v severní části budovy rugbyového stadionu, a tím byla montáž definitivně ukončena.


Stavbyvedoucí Josef Bandurič hodnotí průběh montáží celkově velmi pozitivně: „Musím zdůraznit, že díky perfektně fungujícím přípravkům celá montáž i v tak velkém rozsahu probíhala velmi dobře. Jsem sám překvapen, jak dokonale byl technologický postup montáže vymyšlen. Navzdory obrovským rozměrům šly i ty největší přepravní stojany na tak malém a stísněném prostoru dobře otáčet a montážní práce tak mohly probíhat plynule. Někdy nás zastihla nepřízeň počasí. Kvůli dodržení termínu jsme často intenzivně pracovali i v silném dešti, v poslední fázi jsme naopak kvůli silnému větru museli 3 hodiny čekat a opatrně přidržovat jeden prosklený shell zavěšený ve vzduchu, protože vracet ho do stojanu by bylo příliš riskantní.“

Výsledky fasádních prací lze obdivovat již nyní. Na návštěvu zbytku stadionu si ale budeme muset počkat na dokončení střechy a interiéru do září příštího roku.