Haute couture ve stavebnictví

Haute couture ve stavebnictví

Celý článek můžete najít v časopise BEKONEWS - Das Technologiemagazin von BEKO pro rok 2016

Díky nádherným fasádním konstrukcím jako u projektu Fondation Louis Vuitton v Paříži, si u předních architektů firma Sipral získala pověst kvalitního implementačního partnera.


Nyní získala společnost Sipral zakázku na rezidenční projekt Nine Elms Point London. Na něm s ní budou spolupracovat technici z firmy BEKO.

Spolupráce s BEKO Engineering

Spolupráce společností Sipral a BEKO Engineering spol. s r. o. začala v polovině roku 2015 sestavením konstrukčního týmu, který se stal důležitou součástí procesu plánování projektu Nine Elms Point London. Spolu s kmenovými zaměstnanci je tato skupina součástí týmu projektu. Jejím úkolem je výstavba opláštění budovy a její připevnění k nosné konstrukci.

Ing. Jiří Kuták, vedoucí pobočky BEKO Engineering v Praze

Spolupráci se společností Sipral hodnotíme velice kladně, jelikož v propojení těchto dvou sektorů vidíme veliký potenciál. Můžeme tudíž rozšířit spolupráci v oblasti rozvoje, včetně rychlého přizpůsobení se novému softwaru SolidWorks.

Ing. Dana Petrová, obchodní a technická ředitelka společnosti SIPRAL a.s.

Nine Elms Point je náročný projekt, k jehož úspěšné realizaci je třeba mnoho odborných znalostí a know-how od obou stran. U týmů BEKO oceňuji především jejich profesionalitu a angažovanost.

O společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o.

Společnost byla založena r. 1991 jako 100% dceřiná společnost největší rakouské společnosti v oblasti průmyslového nasazení výpočetní techniky BEKO Engineering & Informatik Gmbh CO KG, která tvoří významnou součást skupiny technologicky orientovaného koncernu v oblasti poskytování služeb BEKO HOLDING GmbH & CO KG

Z hlediska strategie holdingu je BEKO Engineering, spol. s r.o. pobočka zaměřená na IT řešení spolu s inženýrskými službami. BEKO Engineering je od svého založení spolehlivým business partnerem Dassault Systemes, s dodávkou a podporou PLM řešení CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA a služeb s tím souvisejících a poskytování služeb v oblasti engineeringu.

--------------------------------------

Haute couture am Bau

Mit spektakulären Fassadengestaltungen wie für die Fondation Louis Vuitton in Paris konnte sich die tschechische Firma Sipral einen hervorragenden Ruf als kongenialer Realisierungspartner führender Architekten erarbeiten. Nun wurde das Unternehmen für das Residenzprojekt Nine Elms Point in London engagiert. Unterstützung kommt dabei von BEKO Technikern.

Zusammenarbeit mit BEKO Engineering
Zusammenarbeit mit BEKO Engieering begann Mitte 2015 mit der Bildung und Etablierung eines Konstruktionsteams beim Kunden, das mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil des Projektierungsprozesses geworden ist.

Gemeinsam mit den Stammmitarbeitern bildet diese Gruppe auch das Team für das nineElmspoint- projekt bei Sipral. Seine Aufgabe ist die Konstruktion der Gebäudeverkleidung und deren Befestigung an der Tragestruktur.

Ing. Jiří Kuták, Leiter der BEKO Niederlassung in Prag

Für uns ist die Zusammenarbeit mit Sipral sehr erfreulich, da wir darin ein grosses Potenzial für die Verknüpfung der konstruktions und Bausparten sehen. wir können dadurch unsere Perspektiven in der Entwicklungsarbeit erweitern, einschliesslich einer schnellen Adaption an die neue Konstruktionssoftware Solidworks.

Ing. Dana Petrová, kaufmännisch und technische Direktorin der Firma Sipral a.s.

Nine Elms Point war ein herausforderndes Projekt, dessen schwierigster Teil mit hohem Einsatz und viel Know-how von beiden Seiten erfolgreich bewältigt wurde. Besonders positiv bewerte ich die hohe Professionalität and das Engagement des BEKO Teams.