Sipral využil SOLIDWORKS  pro atypickou konstrukci spalovny v Kodani

Sipral využil SOLIDWORKS pro atypickou konstrukci spalovny v Kodani

Praha, 25. srpna 2016 – Česká společnost Sipral využila řešení SOLIDWORKS od Dassault Systèmes k řešení komplikované fasády moderní spalovny Amager Bakke v Kodani. Software SOLIDWORKS se ve firmě využívá již deset let. Pracuje s ním 20 projektantů, kteří díky němu dosud vyřešili přes 30 projektů.


Jedním z opravdu náročných projektů byl návrh atypické konstrukce a modulové fasády spalovny Amager Bakke v Kodani. Jde o jednu z nejvyšších místních budov. Projektanti zde SOLIDWORKS využili při technických řešeních a návrhu atypických modulů (například zalomených). Pomocí řešení od Dassault Systèmes se vyšetřovaly kolize a možné chyby již ve fázi projektování. Na neprůhlednou část stavby byly použity desky z vacupanelu, které nelze po vyrobení dále upravovat, proto se firma snažila vyhnout komplikacím už na začátku návrhu. Toto technické řešení splnilo vysoké požadavky na lehký obvodový plášť.

„Fasáda administrativní části projektu spalovny má extrémně vysoké požadavky na součinitel prostupu tepla. Požadovaný prostup tepla se pohybuje mezi 0,46 – 0,48 W/m2K. Standardní srovnatelná fasáda v ČR s 50procentním podílem prosklených ploch má přitom požadavek na prostup tepla 1,00 W/m2K“ vysvětluje složitost projektu Jiří Vondra, ze společnosti Sipral.

„Od 8. dubna 2005, kdy naše spolupráce začala kontaktním emailem, se z firmy SIPRAL stal jeden z našich nejvýznamnějších zákazníků v regionu. Je to dáno také tím, že vedle 3D konstrukční části SOLIDWORKS využívá SIPRAL také SIMULAČNÍ nástroje a aplikace pro SPRÁVU DOKUMENTACE a projektů“, dodal Zdeněk Bašta, Senior territory sales manager z Dassault Systèmes.

Hlavním přínosem SOLIDWORKS pro Sipral byla možnost tvorby složitějších výrobků a parametrizace bylo značné snížení chybovosti. Následně pak automatizace a snazší průchodnost velkého množství dat systémem. A v neposlední řadě to bylo značné snížení chybovosti. V současné době Sipral realizuje on-line propojení mezi oddělením projekce a oddělením výroby.

Součástí spalovny bude i sjezdovka

Podle návrhu architektů nepředstavuje projekt Amager Bakke pouze spalovnu. Budova má sloužit také jako místo pro volný čas. Staví se ve tvaru svahu, na kterém si návštěvníci budou moci užít různé sportovní aktivity, jako je lyžování, horolezectví nebo třeba cyklistika. Povrch bude speciálně upraven, poroste na něm tráva i stromy.

Kromě spalovny Amager Bakke v Kodani patří mezi aktuální projekty firmy Sipral ještě Nine Elms Point v Londýně, sportovní aréna Arena Nanterre v Paříži nebo rezidenční projekt V Tower v Praze.

Krátké video o projektu můžete zhlédnout zde.

Sipral

Společnost Sipral byla založena v roce 1991 a již od svého vzniku se věnuje progresivním stavebním technologiím. Z původního úzkého zaměření na speciální lepení a těsnění s využitím silikonových tmelů postupně přešla na dodávky celých prosklených konstrukcí, u nichž začala využívat konstrukční řešení na bázi hliníkových stavebních systémů.


Dassault Systèmes

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 210 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com.

CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES, 3DEXCITE včetně loga 3DEXPERIENCE ve tvaru kompasu a 3DS jsou registrované obchodní značky Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společnosti v USA a/nebo dalších zemích.

Kontakty:

Carola von Wendland (Dassault Systèmes)
+49 89 960 948 376
carola.vonwendland@3ds.com
Olga Veselá (Grayling)
+420 775 708 083
olga.vesela@grayling.com