ohlédnutí za 9. konferencí ČKLOP

ohlédnutí za 9. konferencí ČKLOP

Dne 5. dubna 2016 proběhla již 9. konference ČKLOP (česká komora lehkých obvodových plášťů) s názvem „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“.


Jako první před zcela zaplněný sál s 330 účastníky byl uveden Leopold Bareš, který konferenci zahájil. Bareš je předseda představenstva ČKLOP a v roce 2007 stál u zrodu této odborné asociace, která dnes sdružuje přes 40 firem. Hlavním smyslem ČKLOP je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní.

Po úvodní přednášce zástupce Hospodářské komory ČR, jako první odborník přednášel o racionalitě ve svých projektech světově známý architekt profesor Moshe Tzur z Izrale. Velmi skromným způsobem nás seznamoval s velkým množstvím složitých a promyšlených výškových budov a celých městských čtvrtí, které postavil v Tel-Avivu. Architektura těchto mrakodrapů se vždy již od počátku podřizuje snižování spotřeby energie a racionalitě. Moshe Tzurovy realizace v Praze odhalily zcela jiné měřítko a možnosti našeho stavebnictví. Např. Lighthouse byl původně navržen jako impozantní stavba se skleněným „plamenem“ na vrcholu. Místní okolnosti architekta ale donutily ke zcela zásadním změnám do současné podoby.

Velmi poutavou a vtipnou přednáškou nás seznámil Mgr. A. Petr Kolář ze studia ADR o vzniku VELAA Private Island na Maledivách. Měli jsme možnost sledovat jak se z neobydleného korálového ostrova uprostřed oceánu o ploše 500m2 postupně stal výjimečný resort pro nejnáročnější mezinárodní klientelu. Výjimečně náročné byly i stavební podmínky ovlivněné polohou, klimatem i kulturní různorodostí pracovníků na stavbě. Pobavilo nás zjištění, že zatímco čeští pracovníci po obědě na Maledivách spí, místní se věnují plážovému volejbalu nebo fotbalu.

Ing. Karen Allacker,PhD z univerzity v Leuvenu v Belgii nás velmi podrobně seznámila s nejmodernějším způsobem hodnocení životního cyklu staveb (LCA). Životní cyklus budovy začíná již v okamžiku získávání a výroby stavebních materiálů, přes stavbu, užívání a provozování budovy a končí demolicí a vypořádáním se s odpady. Toto hodnocení, které se zakládá na již platných evropských normách, ve všech fázích životního cyklu budovy sleduje kromě stopy CO2 celou řadu dalších faktorů ovlivňujících nejen životní prostředí. Tyto myšlenky již nyní začínají zásadně ovlivňovat stavebnictví, o to více pak pravděpodobně v blízké budoucnosti.

Pořádně nám bylo horko, když Ing. Jaroslav Dufek z PAVUSu přednášel o teorii a praxi požárních zkoušek LOP, oken a dveří. Požár byl, je a bude…..a musíme se na něj připravit.

Ing. Frank Koos z asociace EuroWindoor v Belgii měl obsáhlou přednášku na téma evropské legislativy a standardizace v oblasti oken. Asociace se snaží na celoevropské úrovni o zavedení štítkování oken, které by pozitivně zohlednilo i tepelné zisky z oslunění.

Letos poprvé konference pokračovala i odpoledne dvěma paralelními diskusními sekcemi. V jedné se bouřlivě diskutovalo o nutnosti větrání po výměně oken za těsná. ČKLOP pracuje na tzv. „Větracím konceptu“, který usiluje, aby se stal oficiálním dokumentem s technickými doporučeními jak tento problém prakticky řešit. Na další odborná témata již nebyl čas.

V druhé paralelní sekci se diskutovalo se zástupci sklářského průmyslu – především o čtyřsklech a monochromatických sklech. Ani v této sekci nebyl využit potenciál na programu uvedených odborných témat, na které nedošlo.

Celkově konferenci hodnotím jako úspěšnou a zajímavou. Doporučuji Vám jí v příštím roce navštívit.

Autorka: Terezie Vydrová, obchodně technický koordinátor, Sipral a.s.