Sipral dokončil ozdobnou mříž pro Printemps Haussmann

Sipral dokončil ozdobnou mříž pro Printemps Haussmann

Dne 20. ledna 2016 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované prostory luxusního obchodního domu Printemps na pařížském Boulevard Haussmann. Jejich součástí je i velkoplošná dekorativní stěna sahající přes sedm podlaží, která odděluje obchodní část od nově vzniklých eskalátorů.


Prvotní návrh byl inspirován původním vzhledem střešní vitráže, přičemž byl využit její základní květinový motiv. Celá konstrukce se skládá z desítek vzájemně propojených, avšak samostatně demontovatelných panelů, tvořených dvěma základními vrstvami osazenými na hliníkové nosné konstrukci.

Realizace ozdobné mříže proběhla v rekordním termínu necelých čtyř měsíců, během kterých bylo nezbytné pečlivě koordinovat práce různých dodavatelů stavebních prací, a to za plného provozu zbývající části obchodního domu. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných stran bylo toto nadstandardní dílo navzdory obtížným pracovním podmínkám dodáno včas.