Projekt Fragment přesahuje hranice standardního nájemního rezidenčního bydlení.

Projekt Fragment přesahuje hranice standardního nájemního rezidenčního bydlení.

Projekt Fragment přesahuje hranice standardního nájemního rezidenčního bydlení. Svou originální architekturou propojuje Fragment umění s životem a svým nájemníkům nabízí výjimečnost a životní styl.

Netradiční fasáda je vytvořená z bloků (fragmentů), které jsou následně vrstveny do funkční struktury. Symbolizuje mnohovrstevnatost života, který se skládá z nekonečného množství menších částí, od nepatrných zážitků až po ty formující.

A byla to členitost fasády, která se promítala do náročnosti našeho technického řešení. O to víc jsme rádi, že projekt, na kterém jsme kompletně dodávali právě tuto složitou fasádu, vyhrál jednu z cen Best of Realty 2023.

Klient: Trigema
Architekt: QARTA Architektura
Fasáda: Sipral