Lewisham Gateway

Lewisham Gateway

Sipral je součástí druhé fáze výstavby prozatím největšího developerského projektu revitalizace na jihovýchodě Londýna. V oblasti Lewisham Gateway dodáva Sipral nejvyšší budově projektu o 31 podlažích tvarově, rozměrově a barevně různorodou fasádu. Místním architektem je britské studio Axis Architects. Hlavním dodavatelem stavby je společnost Balfour Beatty, která se na projektu podílí jménem Muse Developments. Za realizací stojí také London Borough of Lewisham (městský obvod), starosta Londýna a také integrovaný úřad Transport for London zodpovídající za londýnskou dopravu, která je společně s výstavbou nového kvalitního bydlení jedním z klíčových bodů strategie rozvoje oblasti Lewisham Gateway. Výstavba je v plném proudu a naše práce na stavbě započala v červnu 2021.

Více informací naleznete na stránce projektu

Vizualizace (c): Balfour Beatty