Netradiční dekorativní prvky, nejen to vám nabídne stavba Flow Building

Netradiční dekorativní prvky, nejen to vám nabídne stavba Flow Building

Vlnivé dekorace patří mezi nejzajímavější prvky fasádního pláště budovy a umocňují záměr architektonického studia Chapman Taylor a společnosti Flow East, který odkazuje na tok myšlenek, energie, kreativity v centru pražské metropole. Za pozornost také stojí nepravidelné prolamování fasády, unikátní zaoblená trojskla, obloukové zasklení v nároží budovy, ochozové prvky mezi studenými a teplými moduly nebo kamenný obklad ze spišského travertinu navazující na okolní zástavbu a odkazující na historii.

Tento unikátní detail se instaloval hned z několika plošin různých technických parametrů. Většina montážních prací probíhala zvenku s použitím několika typů jeřábů. Speciální skla ozdobena grafikou, která jistě upoutají pozornost kolemjdoucích, jsme osadili za pomoci mini-jeřábu se savkovým rámem. Realizace pásových oken do vnitrobloku pak probíhala z interiéru. Ocelová konstrukce byla na celé montáži nejnáročnější, protože je důležitým nosným a pojícím prvkem protínající jednotlivé prvky fasády.

Práce proběhly dle plánovaného harmonogramu, ale museli jsme se vyrovnat hned s několika nástrahami, které se pojí s podmínkami výstavby v historicky významném centru památkové zóny Unesco. Omezoval nás prostor, časové limity pro zábor a hlučné práce, i okolní doprava. Práce jsme také plánovali v souladu s možnostmi zásobování, uskladnění a s kontinuitou prací ostatních dodavatelů stavby.

Budoucí nájemníci se mohou těšit na jedinečné výhledy z oken, jejichž největší rozměr je 4,3 x 3,2 m a váží až 1 t. Pěkné výhledy nabízejí také terasy a balkony.