cz en fr

Prohlášení Leopolda Bareše, majitele LBSH Holding a.s. a předsedy představenstva SIPRAL a.s, k současné situaci vyvolané šířením koronaviru SARS CoV-2

19. března 2020 – Společnosti, které spadají do koncernu LBSH Holding (SIPRAL a.s., dceřiná spol. SIPRAL UK, Jirny Development Company a.s, J Development, a.s.) přijaly v rámci svých provozů i na stavbách rozpracovaných zakázek tato klíčová preventivní opatření. Jejich cílem je zamezit dalšímu nekontrolovatelnému šíření koronaviru SARS CoV-2.


  • Zaměstnanci, kterým to druh práce a technické vybavení umožňuje, mohou od 16. března do odvolání pracovat z domova.
  • Zdraví zaměstnanců, kteří musí být fyzicky přítomni na pracovišti, se snažíme ochránit distribucí ochranných roušek a zajištěním dezinfekčního mýdla na všech pracovištích.
  • Všem zaměstnancům po příchodu do práce měříme teplotu.
  • Při jednáních s externími dodavateli a zákazníky využíváme výhradně vzdálenou komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, video konferencí a jiných on-line komunikátorů.
  • Řidiči kamionové přepravy mají nově vymezené místo mimo vnitřní prostory Výrobního a logistického centra Sipralu v Jirnech.

„Důležité ovšem je, abychom i nadále fungovali, vyráběli a dodávali naše fasády. Proto musíme ovládnout případný strach a přijmout danou situaci jako realitu. Nesmíme zastavit práce na projektech, projekční přípravě, přípravě výroby, výrobě samotné, ani na montáži na stavbách. Samozřejmě si uvědomuji, že někde nám to může vyšší moc i znemožnit. Ale my se musíme pokoušet hledat další a další cesty, jak pokračovat,“ dodává k aktuální situaci Leopold Bareš.

Prohlášení Leopolda Bareše, majitele LBSH Holding a.s. a předsedy představenstva SIPRAL a.s, k současné situaci vyvolané šířením koronaviru SARS CoV-2 - 1