cz en fr
301
Amager Bakke
Kodaň
realizace 2014–2017
investor I/S Amager Ressourcecenter
generální dodavatel I/S Amager Ressourcecenter
architekt BIG Architects
typ konstrukce modulová fasáda, vnější obklady, protipožární konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby veřejná
objem zakázky fasádního pláště 250 mil. Kč a více

Amager Bakke se stane nejmodernější a nejekologičtější spalovnou v celém Dánsku. Po dokončení bude schopna zpracovat přes 400 000 tun odpadu ročně a bude moci dodávat nízkouhlíkovou elektřinu cca 550 000 obyvatelům a teplo celkem 140 000 domácnostem Kodaně. Cena stavby se odhaduje na téměř 4 miliardy dánských korun, tj. cca 15 miliard českých korun.

Podle návrhu architektů se však nejedná jen o spalovnu. Budova má sloužit i jako místo, kde svůj čas může strávit celá rodina. Bude postavena ve tvaru svahu, kde si návštěvníci budou moci užít různé sportovní aktivity jako je lyžování, horolezectví, cyklistika nebo pěší turistika. Povrch bude speciálně upraven, poroste na něm tráva i stromy. Současně se spalovna svou výškou stane jednou z nejvyšších staveb Kodaně.

Pro projekt Amager Bakke bude Sipral dodávat komplexní vnější opláštění budovy a speciální prosklenou vnitřní příčku oddělující administrativní část od části provozní. Funkční fasádní plášť se bude skládat z modulové fasády administrativní části, kde jsou vysoké nároky na tepelné a akustické parametry,  z modulové fasády provozní části budovy a z vodotěsného fasádního pláště tipping hall. Celý povrch budovy (zmíněné typy fasád a betonové konstrukce hlavní stavby) je krytý druhou, pohledovou vrstvou hliníkových kazet vyrobených z přírodního hliníku (cca 3250 ks). Součástí fasádního pláště je i atika, která bude zároveň sloužit jako zábradlí. To bude návštěvníky pohybující se po veřejně přístupném povrchu střechy chránit před větrem. Speciální vnitřní příčka musí splňovat vysoké nároky na požární ochranu a akustiku, protože bude sloužit k oddělení kancelářských prostor od provozu. Součástí dodávky jsou i vstupy do objektu a různé typy vjezdových vrat. Zajímavým prvkem opláštění celého projektu je instalace zeleně na horním povrchu obkladových hliníkových kazet v administrativní části objektu a v části přiléhající ke sjezdovce na severní fasádě.

Tiskovou zprávu k projektu si můžete přečíst zde

Video ze stavby zde